The Shop

אמצו את בן

בחור בוגר. משתתף גם הוא שנה חמישית במרתון. ובכל חמשת השנים השתתף במרתון בליווי של טל השוטר. טל ובן מתאמנים בכל שבוע לקראת המרתון. ומתכוננים פיזית ורגשית לאירוע. עם הזמן טל הפך הרבה יותר מרק מתנדב של בן. הוא הפך לו למעין אח גדול. ובן מחזיר לו באהבה רבה.
יחד הם סופרים את הימים עד למרתון.

מרוץ קהילות

תומכים

Page Size: