The Shop

אמצו את סילא

סילא המתוקה תשתתף השנה במרתון ללא אמצעי עזר!! רק בליווי של השוטרת המקסימה שלה. סילא עברה כברת דרך ארוכה עם השוטרת.. זו השנה השלישית שהן משתתפות יחד במקצה הקהילות. בשנה הראשונה סילא היתה מחוברת פיזית לרגליה של השוטרת. השנה הן תצעדנה יד ביד...

מרוץ קהילות

תומכים

Page Size: