The Shop

אמצו את רפאל

רפאל המקסים. הוא אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים של קבוצת עלה במרתון ירושלים. בכל שנה משתתף באופן יותר ויותר עצמאי.
השנה רפאל למד ללכת עצמאית לגמרי בהליכון שלו. הוא חש גאוה גדולה על הישגיו ומאד נהנה להתקדם לקול מצהלות המעודדים.

מרוץ קהילות

תומכים

Page Size: