The Shop

מלאך למען עלה

משפחה וחברים יקרים,
אנו שמחים לספר לכם שהחלטנו לרוץ במרתון ירושלים- כל בני המשפחה- במקצה של 5 ק"מ לטובת עלה!
עלה הוא ביתו של טוביה בננו היקר מזה 16 שנים וזו עוד דרך עבורנו להכיר תודה ולפעול למען איכות חייו ואיכות החיים של שאר הילדים בעלה ירושלים.
הצבנו לעצמו יעד של 1800 ש"ח לתרומות למען עלה. במסגרת הפרויקט לגיוס כספים "רצים למען עלה"

ובכן, רשת עלה מספקת ליותר מ-750 ילדים וצעירים עם מוגבלויות קשות ומורכבות - שירותים מיוחדים הנדרשים להם כדי לחיות חיים איכותיים: דירות מגורים, טיפולים רפואיים, טיפולים שיקומיים ותרפויטיים, חינוך מיוחד, תכניות להכשרה מקצועית ופעילויות חברתיות ותרבותיות. ארבעת מרכזי עלה הממוקמים בירושלים, בבני ברק, בגדרה ובנגב, הם בתיהם של דיירי עלה, ומתנדבי הארגון הם משפחתם – 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. בנוסף, עלה מספקת אלפי טיפולי חוץ לילדים עם מוגבלויות קלות יותר, שמצבם מאפשר להם לחיות בבתי משפחותיהם.

אנחנו, משפחת מלאך נרוץ במרתון ירושלים למען ילדי עלה.
נשמח בעזרתכם להשיג את היעד באמצעות תרומה המהווה הוצאה מוכרת לצרכי מס.
בקרו בדף הקמפיין שלי באתר "רצים למען עלה" ובצעו תרומה עוד היום www.runforaleh.org.il

אתר "רצים עם עלה" מאפשר לכל אחד לתרום בדרך מהירה, קלה ומאובטחת. התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46.
תודה מראש על תמיכתכם.

אסף שירת והילדים

5 קילומטר

תומכים

Page Size: