The Shop

רצים ביחד עם פולי וצוריאל

אהלן, קוראים לי צוריאל ואני מתנדב בעלה ירושלים- מרכז לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. ישלי חניך מדהים שאני מגיע אליו באופן קבוע כל שבוע לשבת איתו, לצחוק ולבלות ביחד- קוראים לו פולי והוא ממש עוד חבר שלי 🙂 בעז"ה פולי ואני הולכים לרוץ ביחד במרתון ירושלים במקצה קהילות מטעם "רצים למען עלה" פולי מתאמן כבר תקופה לקראת המרתון בהליכון המיוחד שלו, ואני ארוץ איתו ביחד ואהיה שם בשביל לעודד אותו ואת שאר החברים 🙂 לקחתי על עצמי לגייס סכום של 1,500 ש"ח בשביל שאוכל לרוץ יחד עם פולי, ובשביל שנוכל לארגן מחנה חורף שגם הוא יוכל לקחת חלק בו ולעוד פעילויות וחוויות אחרות!
כל תרומה תתקבל בברכה!
מעריכים מאוד, פולי וצוריאל 😄

₪  1000.00

67%

₪  1500.00

6 Funders

מרוץ קהילות

תומכים

Page Size: