The Shop

רצים למען עלה

אהלן, אנחנו חניכי ומדריכי סניף עלה ירושלים- הפועל בתוך עלה-מרכז לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. יש לנו פעולות באופן קבו בכל יום שלישי, בהן אנחנו צוחקים, נהנים ולומדים יחד.
בעז"ה אנחנו הולכים לרוץ ביחד במרתון ירושלים במקצה קהילות מטעם "רצים למען עלה" החניכים מתאמנים כבר תקופה לקראת המרתון בהליכונים המיוחדים שלהם, והמדריכים ירוצו איתם ביחד ויהיו שם בשביל לעודד אותם ואת שאר החברים 🙂 לקחנו על עצמינו לגייס סכום של 1,000 ש"ח בשביל שנוכל לרוץ יחד, ובשביל שנוכל לארגן מחנה חורף שגם החניכים יוכלו לקחת חלק בו ולעוד פעילויות וחוויות אחרות!
כל תרומה תתקבל בברכה!
מעריכים מאוד, חניכי ומדריכי סניף עלה 😄

₪  1244.00

124%

₪  1000.00

6 Funders

מרוץ קהילות

תומכים

Page Size: